Problem with esource on attack

  • Code
    1. Здравейте! При последната атака на номади завладеният ресурс не беше добавен към наличния в склада.