Posts by Chicahua

  Greetings Pharaohs,


  A new standard international server is coming to Anocris! Will you seize this chance and finally conquer the top this time around?


  Tanis (int28) will open its doors to players of all languages and countries this Friday 5th at 13:00 CEST (Central European Summer).


  Tanis will be a world with standard settings in terms of resource production, unit recruitment etc. That means everything you know from playing other servers will apply here.


  Good luck and have fun!


  Your Anocris Team

  Greetings Pharaohs!


  The Treasure of Tutankhamun event is coming back to Anocris! From 22nd July till 24th August nomads will collect and hoard rare faience pearls in their camps. These pearls may be useful to recruit new units and new rituals. Better raid some nomad camps when the event starts, and find out what's that about!


  Read all about The Treasure of Tutankhamun, a special event in Anocris in this handy guide we've prepared for you:


  EN [Guide] The Treasure of Tutankhamun

  DE [Anleitung] Schatz des Tutanchamuns

  ES [Guía] El tesoro de Tutankamón

  FR [Guide] Le trésor de Toutânkhamon

  PL [Poradnik] Skarb Tutenchamona

  Hallo Pharaonen,


  das Event "der Schatz des Tutanchamuns" ist wieder da! Vom 22. Juli und bis 24. August könnt ihr wieder die Nomadenlager angreifen und Perlen sammeln, die gegen seltene Einheiten und Rituale umgetauscht werden können.


  Hier geht es zur vollständigen Beschreibung des Events.


  P.S. (1) Perlen, die nach Beendigung des Events übrig bleiben, verfallen nicht. Sie werden erneut zur Verfügung gestellt, sobald das Event wiederholt wird.

  P.S. (2) Zusätzliche Informationen zu den Einheiten "Hohepriester" und "Neith-Priesterin" findet ihr hier.


  Viel Spaß beim Spielen!


  Euer Anocris-Team

  Witajcie Faraoni!


  Skarb Tutenchamona powraca do Anocris! Od 22 lipca do 24 sierpnia nomadzi będą zbierać i gromadzić w swoich obozach rzadkie fajansowe perły. Perły mogą być użyteczne do szkolenia nowych jednostek oraz wywoływania nowych rytuałów. Polujcie na nie i dowiedzcie się, do czego służą!


  Przeczytajcie nasz poradnik do eventu, który dla Was przygotowaliśmy:


  [Poradnik] Skarb Tutenchamona


  Życzymy wszystkim udanej zabawy podczas eventu ;)


  Wasz Zespół Anocris

  Greetings Pharaohs!


  The Treasure of Tutankhamun event is coming back to Anocris! From 22nd July till 24th August nomads will collect and hoard rare faience pearls in their camps. These pearls may be useful to recruit new units and new rituals. Better raid some nomad camps when the event starts, and find out what's that about!


  Read all about The Treasure of Tutankhamun, a special event in Anocris in this handy guide we've prepared for you:


  [Guide] The Treasure of Tutankhamun


  This event will be active from 22th July till 24th August CEST.

  We wish you all good luck and lots of fun during the event! ;)


  Your Anocris Team

  Greetings Pharaohs!


  A new chance to conquer the high score comes to Anocris!

  The next English server Nitmehtet is coming next Monday 18th! A new server lets you start a new game in Anocris in a world where nobody has any power yet, thus it's an opportunity to seize the high score and establish a large tribe before other players do.


  Nitmehtet (EN20) begins next Monday, July 18th at 13:00 CEST. That's Central European time, to find out what time that is where you live, click on this link.


  Good luck and see you in Nitmehtet!


  Your Anocris Team

  Greetings Pharaohs,


  A new chance for peaceful conquest arrives to Anocris! Next Tuesday, July 5th 15:00 CEST, the new international peace server Behedet (int27) will start! Peace servers feature more protection, fewer attacks, full recovery after battles, increased speed and more, making it easier to survive and thrive. You will still need to be a good strategist to raise to the top, however, ;) The complete list of features is as follows:

  • Double speed (x2) server, build, research, recruit and travel at twice the usual speed.
  • The strong player protection will activate in differences of 2x points or more (instead of the usual 5x).
  • When an opponent stronger than you defeats your city, said city will always be protected for 12 hours from this opponent (as opposed to applying only when the score difference is of 25% or greater).
  • 100% survival rate, all units defeated in battle will survive and be sent to the Imhotep Temple in all cases.

  Behedet arrives next Tuesday 5th at 15:00 CEST. To find out what time that is in your time zone, click on this link. Good luck everyone! We hope you'll enjoy what you'll find. As always, don't hesitate to let us know what you think!


  Your Anocris Team

  Hello Pharaohs,


  A new speed server is coming to Anocris!


  On Friday 27th at 15:00 CET, the next international speed server Akoris (int26) will start, featuring three times (x3) the usual speed! That means superfast construction, research, recruitment, travel times, and resources abound! But careful, because your enemies will also maneuver at a breakneck speed, you'll have to think fast to stay on top on this server. Are you up to it?


  To find out when 15:00 CET is in your timezone, click on the following link: here


  Good luck and have fun!


  Your Anocris Team

  Greetings Pharaohs!


  A new chance to conquer the high score comes to Anocris!

  The next English server Esna is coming next Monday 16th! A new server lets you start a new game in Anocris in a world where nobody has any power yet, thus it's an opportunity to seize the high score and establish a large tribe before other players do.


  Esna (EN19) begins next Monday, May 16th at 15:00 CEST. That's Central European time, to find out what time that is where you live, click on this link.


  Good luck and see you in Esna!


  Your Anocris Team

  Nasze Zasady Gry zostały uaktualnione.

  Punkt:

  d) W czasie nieobecności w grze każdy gracz może mieć konto obserwowane przez innego gracza ("Zasiadanie Konta"), pod warunkiem, że okres ten nie przekracza 10 kolejnych dni i nie zdarza się częściej niż raz na 30 dni. Do zasiadania na koncie nie jest wymagane specjalne pozwolenie od Zespołu Lionmoon. W żadnym wypadku opiekun nie może czerpać korzyści z konta, którego pilnuje, ani na własny rachunek, ani na rachunek inny niż ten, którego pilnuje. Właściciel konta jest odpowiedzialny za swojego opiekuna.

  otrzymał nowe brzmienie:

  d) W czasie nieobecności w grze każdy gracz może mieć konto obserwowane przez innego gracza ("Zasiadanie Konta"), pod warunkiem, że okres ten nie przekracza 10 kolejnych dni i nie zdarza się częściej niż raz na 30 dni. Do zasiadania na koncie nie jest wymagane specjalne pozwolenie od Zespołu Lionmoon. W żadnym wypadku opiekun nie może czerpać korzyści z konta, którego pilnuje, ani na własny rachunek, ani na rachunek inny niż ten, którego pilnuje. Właściciel konta jest odpowiedzialny za swojego opiekuna. Opiekun może w tym samym czasie zajmować się tylko JEDNYM kontem.

  Zasady Gry


  Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2022 r.

  Preambuła

  Niniejszy regulamin gry (zwany dalej "regulaminem") reguluje zasady korzystania z gry online Anocris (zwanej dalej "grą"). Zasady te obowiązują wszystkich graczy w równym stopniu, aby zapewnić uczciwą grę. Rejestrując konto w grze, gracz zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad. Należy pamiętać, że to gracz jest odpowiedzialny za zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie. Nieznajomość zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.

  §1 Konto gry

  a) Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto na jednym serwerze gry (świecie gry) w Anocris. Każde konto może być używane tylko dla własnej korzyści. Konta, które istnieją wyłącznie dla korzyści innych kont, mogą zostać zbanowane na stałe.


  b) Co najmniej dwóch graczy może korzystać z tego samego łącza internetowego lub grać z tego samego komputera, pod warunkiem, że każdy z nich gra tylko na swoim koncie i że jedno konto nie jest wykorzystywane na korzyść drugiego (innych).


  c) Każde konto może być używane tylko przez jednego gracza w tym samym czasie. Zabronione jest korzystanie z jednego konta przez więcej niż jednego gracza, w tym czasowe korzystanie z tego samego konta przez więcej niż jednego gracza. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zasiadanie na koncie, patrz §1d.


  d) W czasie nieobecności w grze każdy gracz może mieć konto obserwowane przez innego gracza ("Zasiadanie Konta"), pod warunkiem, że okres ten nie przekracza 10 kolejnych dni i nie zdarza się częściej niż raz na 30 dni. Do zasiadania na koncie nie jest wymagane specjalne pozwolenie od Zespołu Lionmoon. W żadnym wypadku opiekun nie może czerpać korzyści z konta, którego pilnuje, ani na własny rachunek, ani na rachunek inny niż ten, którego pilnuje. Właściciel konta jest odpowiedzialny za swojego opiekuna. Opiekun może w tym samym czasie zajmować się tylko JEDNYM kontem.


  e) Zabroniona jest jakakolwiek działalność komercyjna związana z kontami. Zabronione jest sprzedawanie kont lub ich części, kupowanie lub oferowanie ich w jakikolwiek inny sposób w celach komercyjnych.


  §2. Komunikacja

  a) Aby zapewnić przyjazne i miłe środowisko gry, gracze powinni traktować siebie nawzajem oraz członków zespołu pomocy technicznej z szacunkiem, a także zachować tolerancję i uprzejmość podczas komunikowania się ze sobą.


  b) Niedozwolone są:

  - Wszelkiego rodzaju treści skrajne politycznie, pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, oszczercze i podobne,

  - Wysyłanie spamu, łańcuszków, zamieszczanie linków reklamowych,

  - Obrażanie innych graczy, używanie nieprzyzwoitego słownictwa i wulgarnego tonu,

  - Wszelkie zamiary wymuszenia, przymuszenia i/lub groźby w odniesieniu do prawdziwego życia,

  - Podszywanie się pod któregokolwiek z członków zespołu pomocy technicznej, w tym używanie imion i nicków, awatarów, podpisów itp,


  podczas korzystania z czatu, forum, wysyłania wiadomości w grze, przesyłania zdjęć, publikowania opisów i nazw profili graczy i plemion (nazw graczy, nazw plemion, nazw miast itp.) lub podczas korzystania z innych funkcji gry. Zespół Lionmoon określi, czy zachowanie w każdym konkretnym przypadku jest zgodne z powyższymi zasadami i zastosuje odpowiednie sankcje.


  c) Niedozwolone jest publikowanie prywatnej korespondencji (prywatnych wiadomości, osobistych dyskusji) bez wyraźnej zgody wszystkich uczestników, w tym wszelkiej komunikacji z członkami zespołu wsparcia.


  d) Nieodpowiednie zachowanie wobec członków zespołu pomocy technicznej, nadużywanie przycisku zgłaszania oraz systemu zgłoszeń może również skutkować sankcjami.


  e) Oficjalnym językiem tej wersji gry jest język angielski. Odnosi się on do samej gry, wszystkich jej stron internetowych, czatu i forum. Używanie innych języków podczas korzystania ze środków komunikacji w grze lub na forum gry jest niedozwolone. Wyjątek stanowią serwery międzynarodowe.

  § 3) Wykorzystywanie błędów

  a) Wykorzystywanie wszelkich błędów/błędów w systemie gry w celu uzyskania nieuczciwej przewagi jest surowo zabronione. Każdy gracz jest zobowiązany do informowania zespołu pomocy technicznej o wszelkich krytycznych błędach, o których wie.


  b) Zabroniona jest jakakolwiek manipulacja i ingerencja w system gry, a także niepotrzebne generowanie ruchu. Zabronione jest również używanie botów, automatycznych lub półautomatycznych programów lub skryptów, które mogą aktywować i/lub wykorzystywać pewne funkcje w systemie gry.

  § 4. Utrudnianie rozgrywki

  Niedozwolone jest świadome i celowe utrudnianie innym graczom dostępu do gry lub znaczne utrudnianie im rozgrywki, np. poprzez wysyłanie dużej i nieproporcjonalnej ilości ataków/misji szpiegowskich lub w jakikolwiek inny sposób, który powoduje znaczne utrudnienia lub niemożność załadowania i/lub korzystania z oprogramowania gry. Zespół Lionmoon ustali w każdym konkretnym przypadku, czy doszło do utrudniania rozgrywki, i w razie potrzeby zastosuje odpowiednie sankcje.

  § 5. Pushing (wspomaganie innego konta)

  a) Korzystanie z jednego lub kilku kont wyłącznie w celu przyspieszenia postępów innego konta ("Pushing") jest zabronione. Dotyczy to sytuacji, w której jedno konto regularnie i wielokrotnie otrzymuje zasoby od innego konta (kont), przy czym takie transfery odbywają się głównie jednostronnie na korzyść konta (kont), które jest wspomagane, lub są skrajnie niezrównoważone na korzyść takiego konta.


  b) Pojedyncze lub sporadyczne transfery zasobów pomiędzy członkami współplemieńców w celu udzielenia sobie wzajemnej pomocy, jak również transfery wojsk w ramach wspólnych akcji (wspólne ataki, obrona itp.) członków współplemieńców, o ile takie transfery nie odbywają się regularnie i jednostronnie na korzyść tego samego konta, nie są uważane za pushing.

  § 6. Naruszenie zasad gry

  a) Każde naruszenie zasad gry może zostać ukarane sankcjami, począwszy od tymczasowego zakazu gry lub wyciszenia czatu, aż do trwałego zakazu gry. Zespół Lionmoon nie jest zobowiązany do wcześniejszego ostrzegania gracza o naruszeniu przez niego zasad gry. W zależności od powagi danego przypadku zespół pomocy technicznej zdecyduje o zastosowaniu odpowiednich sankcji w każdym konkretnym przypadku.


  b) W szczególnych, należycie uzasadnionych przypadkach, nawet jeśli nie są one wyraźnie wymienione w niniejszym regulaminie, zespół Lionmoon zastrzega sobie prawo do interwencji i zastosowania sankcji, jeśli jest to konieczne.

  § 7. Zmiana zasad gry

  Zespół Lionmoon zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry w dowolnym momencie, zwłaszcza jeśli niektóre elementy gry zostały zmienione. Zaleca się, aby gracz na bieżąco informował się o aktualnym stanie zasad gry, które są zazwyczaj ogłaszane na oficjalnym forum Anocris.

  The game rules have been updated.

  The following point:

  d) While absent from the game, each player is permitted to have his/her account watched by another player (“Account Sitting”), provided that this period does not exceed 10 consecutive days and does not occur oftener than once every 30 days. No special permission from the support team is required for account sitting. Under no circumstances is the sitter allowed to derive any benefit from the account he/she sits, neither for his/her own account, nor for any other account other than the account he/she sits. The account owner is responsible for his/her sitter.

  has been changed to:

  d) While absent from the game, each player is permitted to have his/her account watched by another player (“Account Sitting”), provided that this period does not exceed 10 consecutive days and does not occur oftener than once every 30 days. No special permission from the support team is required for account sitting. Under no circumstances is the sitter allowed to derive any benefit from the account he/she sits, neither for his/her own account, nor for any other account other than the account he/she sits. The account owner is responsible for his/her sitter. The sitter can do the Account Sitting with only ONE account at a time.

  Witajcie Faraoni!


  Skarb Tutenchamona powraca do Anocris! Od 4 kwietnia do 8 maja nomadzi będą zbierać i gromadzić w swoich obozach rzadkie fajansowe perły. Perły mogą być użyteczne do szkolenia nowych jednostek oraz wywoływania nowych rytuałów. Polujcie na nie i dowiedzcie się, do czego służą!


  Przeczytajcie nasz poradnik do eventu, który dla Was przygotowaliśmy:


  [Poradnik] Skarb Tutenchamona


  Życzymy wszystkim udanej zabawy podczas eventu ;)


  Wasz Zespół Anocris

  Saludos faraones!


  El evento del tesoro de Tutankamón vuelve a Anocris! Desde del 4 de abril al 8 de mayo (CEST), los nómadas encontrarán unas extrañas perlas de fayenza y las acumularán en sus campamentos. Estas perlas permiten reclutar nuevas unidades y hacer nuevos rituales. Será mejor que saqueéis algunos campamentos cuando comienze el evento para averiguar de que se trata!


  Podéis leer todo sobre El tesoro de Tutankamón, un evento especial que estará activo en Anocris en diciembre/enero en esta práctica guía que os hemos preparado:


  [Guía] El tesoro de Tutankamón


  Os deseamos mucha suerte a todos y que lo paséis muy bien! ;)


  Vuestro equipo de Anocris

  Hallo Pharaonen,


  das Event "der Schatz des Tutanchamuns" ist wieder da! Vom 4. April und bis 8. Mai könnt ihr wieder die Nomadenlager angreifen und Perlen sammeln, die gegen seltene Einheiten und Rituale umgetauscht werden können.


  Hier geht es zur vollständigen Beschreibung des Events.


  P.S. (1) Perlen, die nach Beendigung des Events übrig bleiben, verfallen nicht. Sie werden erneut zur Verfügung gestellt, sobald das Event wiederholt wird.

  P.S. (2) Zusätzliche Informationen zu den Einheiten "Hohepriester" und "Neith-Priesterin" findet ihr hier.


  Viel Spaß beim Spielen!


  Euer Anocris-Team

  Greetings Pharaohs!


  The Treasure of Tutankhamun event is coming back to Anocris! From 4th April till 8th May nomads will collect and hoard rare faience pearls in their camps. These pearls may be useful to recruit new units and new rituals. Better raid some nomad camps when the event starts, and find out what's that about!


  Read all about The Treasure of Tutankhamun, a special event in Anocris in this handy guide we've prepared for you:


  [Guide] The Treasure of Tutankhamun


  This event will be active from 4th April till 8th May 21 CEST.

  We wish you all good luck and lots of fun during the event! ;)


  Your Anocris Team